Vidi Vici- Om namnet

Det latinska och välkända uttrycket Veni, vidi, vici  betyder egentligen ”jag har kommit, jag har sett, jag har segrat”, men brukar översättas till: ”Jag kom Jag såg  Jag segrade” 

Det finns flera gemensamma nämnare för utveckling inom företag och individutveckling: Att öppna ögonen för att det behövs en förändring är ett första steg, men  för att förändringen ska lyckas behöver vi vara uppmärksamma på vad som ska förändras och genom medvetna val  gå i rätt riktning.  Lika självklart som det kan låta i teorin, lika lätt kan det i praktiken vara att lägga tid, energi och pengar på att gå i en riktning som inte leder åt rätt håll. Både vid individutveckling och utveckling inom företag  finns en tydlig vinst i att genom medvetna val gå i rätt riktning, nå fram till rätt mål och att göra det på ett sätt så att vi mår bra på vägen.

 

<span>%d</span> bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close